NO LT EN
Image STIG R. MYRSETH

Stig Myrseth er daglig leder i Dovre Forvaltning. I 1991 vant han sølv i den internasjonale kjemiolympiaden i Lodz i Polen. I løpet av tjue år i finansbransjen har han startet flere selskaper og vært administrerende direktør og analysesjef. Han grunnla meglerhuset Orion Securities i 1999 som ti år senere ble solgt til Terra-Gruppen. I 2011 etablerte han Dovre Forvaltning.

 

Nyttårsaften 2010/2011 utpekte Finansavisen Stig Myrseth til Norges beste aksjeplukker. Han har vunnet ekspertkonkurransen ”Børsspeilet” i Økonomisk Rapport åtte år på rad. Hver mandag skriver Stig en helsides artikkel i Finansavisen kalt ”Dovre-porteføljen”. 


Finansavisen: Dovre-porteføljen: 3,5 ganger bedre enn Oslo Børs
 

Kapital-intervju: På innsiden av outsider’n

 

 

 

Image DOVRE INSIDE NORDIC <br/>+29,77% i 2013

Innsiderne vet best! Dovre Inside Nordic er et aktivt forvaltet nordisk fond med en unik strategi. Bærebjelken i investeringsstrategien er å følge innsiderne samt aksjonærer med antatt tett relasjon til ledelsen. Fordi innsiderne har en informasjonsfordel, tilsier finansteori at disse som gruppe over tid skal gjøre det bedre enn gjennomsnittsinvestoren på børsen.
 

Dovre Inside Nordic har anledning til å gå i kontanter. Vårt mål er å levere solid avkastning i gode tider gjennom å investere i de beste aksjene på børsen samt å beskytte verdiene i dårlige tider gjennom å ikke måtte være fullinvestert hele tiden. 

 

Finansavisen: Innsidesalgene er viktigste

 

Hegnar Online: Verdens første legale innsidefond

 

Finansavisen: Stig Myrseth: Starter innsidefond inspirert av Finansavisens Innsideportefølje

 

TV-intervju om Dovre Inside Nordic: Oppskriften på å slå markedet

 

 

Image Dovre Baltic Sea Fond <br/> +43,99%* i 2013

Dovre Baltic Sea søker å kapitalisere på den langsiktige veksthistorien til Baltikum og Polen gjennom å investere i aksjer på børsene i disse landene. Det bor rundt 45 millioner mennesker i denne regionen som vi tror vil være en vekstmotor i Europa det kommende tiåret. Dette tilkjennegis av den gunstige miksturen av et lavt lønnsnivå, høyt utdannelsesnivå, svake fagforeninger og lav politisk risiko takket være medlemskapet i EU og NATO.

 

Dovre Baltic Sea har anledning til å gå i kontanter, og målsetningen er å levere høyere avkastning enn referanseindeksen gjennom å investere i de beste aksjene på disse børsene samt unngå å være fullinvestert i faser med fallende aksjekurser. 

 

Hegnar Online: Hvem får kjempeveksten?

 

*Oppstartsdato 03.04.2013. 

© 2014 Dovre Forvaltning    Løsning: C I T R U S